ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ศิริวรรณ นามสกุล อุ่นกล่อม  อายุ 20 ปี  
ชื่อเล่น กวาง
เกิดวันที่  26  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2535
จบจาก โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
กำลังศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะ ครุศาสตร์ เอก การประถมศึกษา  หมู่ 2
ชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 554188062

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น